برج پیامبر اعظم 6 قم
تامین کاشی سرامیک پروژه پیامبر اعظم 6 در سال 1402 توسط مجموعه بازرگانی کاشی سرامیک محسن مهابادی انجام گردید و توانسته ایم با موفقیت و رضایت کارفرما، سرامیک این پروژه را تامین کنیم